آموزش مسواک های برقی

مرکز تخصص ایمپلنت در شیراز

موقع استفاده از مسواک برقی هم مهم است که توالی مسواک زدن را رعایت کنیم. این سوال که مسواک برقی از مسواک دستی بهتر است اکثراً پرسیده میشود. با هر دو آنها میتوان به سطح بالای بهداشت دهانی رسید اگر چه تحقیقات نشان داد که مسواک برقی کارآمدتر و بهتر است و خیلی از افراد گفته اند که موقع استفاده از آن راحتتر هستند.

آموزش

مسواک را محکم با کف دست نگه داشته و موهای سر مسواک مقدار کمی به سمت لثه زاویه دار قرار میگیرد (زاویه تقریباً 70 درجه) سعی کنید که بریستل های بلندتر داخل فضای بین دندانی رفته و همچنین برستل ها با لثه تماس داشته باشد.

متخصص ایمپلنت و جراحی لثه در شیراز

مسواک را روشن کرده و سرش را روی آخرین دندان قرار داده و به تدریج و آرامی (در حدود 2 ثانیه) از سمت خلف به سمت جلوی دندان ها حرکت دهید.

دکتر مهدی خادمةالرسول متخصص لثه در شیراز

سعی کنید که از کانتور هر دندان و لثه آن تبعیت کنید. سر مسواک را روی دندان بعدی قرار دهید و این پروسه را تکرار کنید.

جراح لثه در شیراز

اجازه دهید که مسواک برقی کارش را انجام دهد لازم نیست که محکم فشار داده یا اینکه حرکات مربوط به مسواک زدن را انجام دهید.

دکتر مهدی خادمه الرسول

از زمانسنج استفاده کنید خیلی از مسواک ها یک سیگنال بعد از 30 ثانیه داده (دستگاه برای یک زمان متوقف میشود) و این زمانی است که باید مسواک را به سمت دندان جدید حرکت دهید. به یاد داشته باشید وقتی کارتان تمام شد سر مسواک را تمیز کنید.