شستشودهنده دهان یا Oral Irrigator یکی از وسایل خانگی بهداشت دهان میباشد. نام های دیگر این وسیله واتِرجِت، واتِرفِلاسِر و واتِرپیک است. این وسیله با بکارگیری جریان پرفشار و ضربان دار آب به برداشتن پلاک میکروبی از نواحی بین دندانی و زیر لثه کمک می کند. همچنین تمیزکردن ایمپلنت های دندانی و براکتهای ارتودنسی را راحت تر میکند و در برقراری سلامت لثه و دندانها تاثیر چشمگیری دارد. در شستشودهنده های دهان برای ایجاد فشار معمولا یک پمپ داخلی وجود دارد و جریان پرفشار با حالت ضربانی ایجاد میشود و از یک نازل به سطح دندان انتقال می یابد.

این وسیله در برداشتن باکتری های غیر چسبنده و دبری ها موثرتر از مسواک و دهانشویه است و بخصوص در نواحی غیرقابل دسترس مثل اطراف براکتهای ارتودنسی و روکشها و بریج های دندان و ایمپلنت بسیار موثر عمل میکند. درصورتی که شستشودهنده های دهانی به همراه مسواک و نخ دندان استفاده شوند، تاثیر بسیار خوبی بر سلامت لثه ، کاهش پلاک میکروبی و کاهش التهاب خواهند داشت. مطالعات نشان داده اند که شستشودهنده های دهان پلاک میکروبی زیرلثه را از بین می برند و در انتقال مواد ضدمیکروبی به پاکت پریودنتال (زیرلثه) موثر است.

پخش ویدیو

بنابراین به جای آب میتوان از دهان شویه های رقیق شده ای مثل کلرهگزیدین نیز استفاده کرد. در مطالعاتی که از کلرهگزیدین رقیق شده به جای آب استفاده کردند، پس از 6 ماه خونریزی از لثه کاهش بیشتری داشت و نتایج بهتری نسبت به آب به تنهایی به دست آمد، هرچند استفاده از آب نیز به تنهایی در بهبود سلامت لثه موثر خواهد بود.  

پخش ویدیو

شستشودهنده دهان یا Oral Irrigator

پخش ویدیو