بهترین متخصص لثه

دکتر مهدی خادمةالرسول در کنار فعالیت های درمانی ، در انجام سخنرانی های علمی و برگزاری دوره ها و کلاسهای مختلف در زمینه پریودنتولوژی و ایمپلنتولوژی نیز فعال هستند. ایشان با اشتیاق ، دانش و تجربه خود در زمینه تخصصی درمانهای لثه و ایمپلنت را با همکاران و دانشجویان به اشتراک میگذارند و معتقدند که درکنار فعالیتهای درمانی ، انجام فعالیتهای آموزشی ، به منزله ی تعهد و انجام وطیفه خویش به جامعه ی علمی است که خود نیز در آن رشد کرده و تلاشی مفید در جهت ارتقا سطح علمی و عملی این جامعه خواهد بود.