لیزرهای دهان و دندان

به کمک تکنولوژی لیزر،بعضی از خدمات و درمان­های لثه قابل انجام هستند.کاربرد لیزر به خونریزی کمتر، درد و تورم کمتر، بهبود سریعتر، نیاز کمتر به تزریق بی حسی،نیاز کمتر به بخیه و عفونت زدایی لثه و دندان کمک میکند.

به تشخیص متخصص و به درخواست بیمار، درمان لیزر در این مرکز قابل انجام است.