به کمک تکنولوژی لیزر، بعضی از خدمات و درمان­های لثه قابل انجام هستند.

کاربرد لیزر به خونریزی کمتر، درد و تورم کمتر، بهبود سریعتر، نیاز کمتر به تزریق بی حسی، نیاز کمتر به بخیه و عفونت زدایی لثه و دندان کمک می­کند. به تشخیص متخصص و به درخواست بیمار، درمان لیزر در این مرکز قابل انجام است.