لیزرهای دهان و دندان

به کمک تکنولوژی لیزر، بعضی از خدمات و درمان­های لثه قابل انجام هستند. کاربرد لیزر به خونریزی کمتر، درد و تورم کمتر، بهبود سریعتر، نیاز کمتر به تزریق بی حسی، نیاز کم...